شرکت نیرو ماشین پارس
فعالیتها صفحه اصلی

شرکت نیرو ماشین پارس®با تجربیاتی که از سالها فعالیت در صنایع کلیدی کشور اندوخته و با توجه به تخصصهای موجود در شرکت در زمینه های مختلفی به ارائه خدمات خود مینماید؛ خدمات شرکت در پنج حوزه اصلی تقسیم بندی میشود:


صنعت نفت و گاز و پتروشیمی پمپهای کرلوسکار | kirloskar اتصالات گردشی | rotary joint فیلترهای خود شوینده نازلهای صنعت فولاد
حضور در صنعت نفت،گاز
و پتروشیمی
پمپهای kirloskar تامین قطعات فیلترهای خود شوینده
اتوماتیک
ساخت و تولید نازلهای
صنعت فولاد