شرکت نیرو ماشین پارس
تماس با ما صفحه اصلی
:اطلاعات تماس با شرکت

آدرس:
تلفن:
فکس:
ایمیل:
واحد فروش:
مدیر فنی:
تهران - خیابان ستارخان - جنب پل ستارخان داروخانه آفاق کوچه مهدی - پلاک ٩ طبقه همکف
٤٤٢٦٠٩٠١ - ٤٤٢٦٠٩٠٠ (٠٢١)
٤٤٢٢٧٨٦٨ (٠٢١)
info@nmpco.net
sales@nmpco.net
moezzi@nmpco.net*برای تماس با مدیریت میتوانید از لینک "تماس با ما" جهت فرستادن ایمیل به مدیر عامل استفاده کنید.
تماس با ما